Danh sách các CSSX có thuốc VPCL phải tiền kiểm

Công văn công bố đợt 27 danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng

Công văn số 314/QLD-CL ngày 14/01/2019 của Cục Quản lý Dược công bố đợt 27 danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng.

CV 314/QLD-CL

Danh sách đính kèm