Công bố nguyên liệu

Công văn công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực nhiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK (đợt 164) (CV 4521)

Công văn số 4521/QLD-ĐK ngày 01/4/2019 của Cục Quản lý Dược về việc công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực nhiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK (đợt 164)

File đính kèm

Bình chọn

Theo bạn, nội dung cung cấp trên Cổng thông tin điện tử Cục quản lý dược:

Xem kết quả

Đăng ký nhận bản tin