Tin chỉ đạo - điều hành

Công văn 2782/QLD-KD về việc đảm bảo cung ứng thuốc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19

Công văn 2782/QLD-KD ngày 23/3/2020 của Cục Quản lý Dược về việc đảm bảo cung ứng thuốc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19

File đính kèm