Thông tin xử lý vi phạm

Công văn 18716/QLD-CL về việc đình chỉ lưu hành thuốc Ibucine 400 không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Công văn 18716/QLD-CL ngày 01/11/2019 của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành thuốc Ibucine 400 không đạt tiêu chuẩn chất lượng

File đính kèm