Thông tin xử lý vi phạm

Công văn 17610/QLD-CL về việc đình chỉ lưu hành thuốc thuốc viên nén bao phim AMK 625 không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Công văn 17610/QLD-CL ngày 16/10/2019 của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành thuốc thuốc viên nén bao phim AMK 625 không đạt tiêu chuẩn chất lượng

File đính kèm