Thông tin xử lý vi phạm

Công văn 17364/QLD-CL về việc đình chỉ lưu hành thuốc Methylprednisolon 16mg không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Công văn 17364/QLD-CL ngày 11/10/2019 của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành thuốc Methylprednisolon 16mg không đạt tiêu chuẩn chất lượng

File đính kèm