Thông tin xử lý vi phạm

Công văn 16912/QLD-CL về việc đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Công văn 16912/QLD-CL ngày 03/10/2019 của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng

File đính kèm