Thông tin xử lý vi phạm

Công văn 16912/QLD-CL về việc đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng (Viên nén dài bao phim Cetirizin (Cetirizine 2HCl 10mg))

Công văn 16912/QLD-CL ngày 03/10/2019 của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng (Viên nén dài bao phim Cetirizin (Cetirizine 2HCl 10mg))

File đính kèm