Thông tin xử lý vi phạm

Công văn 16811/QLD-CL về việc đình chỉ lưu hành thuôc Desratel không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Công văn 16811/QLD-CL ngày 02/10/2019 của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành thuôc Desratel không đạt tiêu chuẩn chất lượng

File đính kèm