Tin chỉ đạo - điều hành

Công văn 16567/QLD-GT về việc thực hiện quy định về đấu thầu trong cung ứng văc xin phục vụ công tác tiêm chủng

Công văn 16567/QLD-GT ngày 25/9/2019 của Cục Quản lý Dược về việc thực hiện quy định về đấu thầu trong cung ứng văc xin phục vụ công tác tiêm chủng

File đính kèm