Thông tin xử lý vi phạm

Công văn 14007/QLD-TTra ngày 19/8/2014 của Cục Quản lý Dược về việc tăng cường kiểm tra chất lượng thuốc.

 Công văn 14007/QLD-TTra ngày 19/8/2014 của Cục Quản lý Dược về việc tăng cường kiểm tra chất lượng thuốc.

File đính kèm:2582014_cv_14007_qld_ttra_tang_cuong_kiem_tra_cl_thuoc.pdf