Hồ sơ quảng cáo thuốc 2018

Công ty Cổ phần Y dược 3T

Công ty Cổ phần Y dược 3T

STT Tên thuốc Số đăng ký Số Giấy xác nhận Loại hình thông tin, quảng cáo thuốc Ghi chú
1 Thuốc trị đái dầm Đức Thịnh V8-H12-16 0417/2018/XNQC/QLD Quảng cáo cho đối tượng công chúng  File đính kèm