Quản lý mỹ phẩm

Công bố sản phẩm mỹ phẩm trực tuyến

Cục Quản lý Dược đã triển khai tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm trực tuyến thông qua Cổng thông tin điện tử http://congbomypham.cqldvn.gov.vn. Để phục vụ nhu cầu của các doanh nghiệp trong việc công bố sản phẩm mỹ phẩm được nhanh chóng và thuận lợi, kể từ ngày 01/10/2015 đối với sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu, Cục Quản lý Dược chỉ tiếp nhận hồ sơ công bố theo hình thức công bố trực tuyến. Doanh nghiệp nộp lệ phí công bố sản phẩm mỹ phẩm trực tuyến vào tài khoản CỤC QUẢN LÝ DƯỢC, Số tài khoản (VND): 84668688, tại: VPBANK - Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng

File đính kèm:2182015_15002_qld_mp.pdf