Danh sách các CSSX có thuốc VPCL phải tiền kiểm

Công bố đợt 25 danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng

Công văn số 10518/QLD-CL ngày 07/6/2018 của Cục Quản lý Dược về việc Công bố đợt 25 danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng 

File đính kèm:862018_vpcl_dot25.rar