Thông tin đấu thầu thuốc

Công bố danh sách cơ sở sản xuất thuốc trong nước đạt tiêu chuẩn GMP cập nhật tới ngày 16/5/2019

Công bố danh sách cơ sở sản xuất thuốc trong nước đạt tiêu chuẩn GMP cập nhật tới ngày 16/5/2019

File đính kèm (pdf)

File đính kèm (excel)

Bình chọn

Theo bạn, nội dung cung cấp trên Cổng thông tin điện tử Cục quản lý dược:

Xem kết quả

Đăng ký nhận bản tin