Công bố nguyên liệu

Công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK đợt 162 (CV số 16550)

Công văn số 16550/QLD-ĐK ngày 24/8/2018 của Cục Quản lý Dược về việc công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam đợt 162 phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

File đính kèm: 16550_QLD_ĐK.pdf