Quản lý mỹ phẩm

Cập nhật quy định về các chất dùng trong mỹ phẩm

Công vắn số 6777/QLD-MP ngày 16/4/2018 của Cục Quản lý Dược gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm về việc cập nhập các chất dùng trong mỹ phẩm.

File đính kèm:2742018_6777_qld_mp.pdf