Thông báo

Bộ Y tế Sri Lanka mời thầu một số loại thuốc (CV số 21768)

Công văn số 21768/QLD-GT ngày 20/11/2018 của Cục Quản lý Dược về việc Bộ Y tế Sri Lanka mời thầu một số loại thuốc.

File đính kèm.