Thông tin xử lý vi phạm

Quyết định số 371/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính (Công ty PT.Merck Tbk (Indonesia) (Đại diện chấp hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính: Văn phòng đại diện Công ty TNHH Procter&Gamble Việt Nam))

Quyết định số 371/QĐ-XPHC ngày 01/7/2022 của Cục Quản lý Dược về việc xử phạt vi phạm hành chính (Công ty PT.Merck Tbk (Indonesia) (Đại diện chấp hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính: Văn phòng đại diện Công ty TNHH Procter&Gamble Việt Nam))

File đính kèm