Đăng kí thuốc

Quyết định số 286/QĐ-QLD về việc ngừng nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc; ngừng nhận hồ sơ cấp, gia hạn giấy ĐKLH thuốc, nguyên liệu làm thuốc (Công ty Maxtar Bio-Genics)

Quyết định số 286/QĐ-QLD ngày 19/6/2020 của Cục Quản lý Dược về việc ngừng nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc; ngừng nhận hồ sơ cấp, gia hạn giấy ĐKLH thuốc, nguyên liệu làm thuốc (Công ty Maxtar Bio-Genics)

File đính kèm

Bình chọn

Theo bạn, nội dung cung cấp trên Cổng thông tin điện tử Cục quản lý dược:

Xem kết quả

Đăng ký nhận bản tin