Quy trình phòng QL-KD

QT.KD.06.01-Quy trình xét duyệt đơn hàng nhập khẩu nguyên liệu độc làm thuốc; nguyên liệu là dược chất trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong 1 số ngành, lĩnh vực

QT.KD.06.01-Quy trình xét duyệt đơn hàng nhập khẩu nguyên liệu độc làm thuốc; nguyên liệu là dược chất trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong 1 số ngành, lĩnh vực

File đính kèm