object(stdClass)#21 (36) { ["id"]=> string(2) "80" ["name"]=> string(76) "Dự thảo Thông tư sửa đổi bổ sung Thông tư số 11/2016/TT-BYT" ["urlfile"]=> string(45) "2952017_du_thao_tt11_ngay_24_5_2017_final.rar" ["image"]=> string(0) "" ["code"]=> string(0) "" ["description"]=> string(0) "" ["filetype"]=> string(1) "0" ["date_created"]=> string(19) "2017-05-29 09:50:00" ["published"]=> string(1) "1" ["is_view"]=> NULL ["category_id"]=> string(2) "41" ["category_alias"]=> string(15) "van-ban-du-thao" ["category_name"]=> string(22) "Văn bản dự thảo" ["category_id_wrapper"]=> string(4) ",41," ["category_alias_wrapper"]=> string(17) ",van-ban-du-thao," ["category_published"]=> string(1) "1" ["department_id"]=> NULL ["department_alias"]=> NULL ["department_name"]=> NULL ["department_published"]=> NULL ["position_id"]=> string(1) "1" ["position_alias"]=> NULL ["position_name"]=> NULL ["position_published"]=> NULL ["field_id"]=> NULL ["field_alias"]=> NULL ["field_name"]=> NULL ["field_published"]=> NULL ["type_id"]=> string(1) "5" ["type_alias"]=> string(10) "thong-tu-1" ["type_name"]=> string(10) "Thông tư" ["type_published"]=> string(1) "1" ["unit"]=> string(0) "" ["urgency"]=> string(15) "Bình thường" ["confidentiality"]=> string(15) "Bình thường" ["old_id"]=> string(4) "1541" }
close cart

Dự thảo Thông tư sửa đổi bổ sung Thông tư số 11/2016/TT-BYT

Không có file xem trước