object(stdClass)#21 (36) { ["id"]=> string(2) "76" ["name"]=> string(114) "Dự thảo lần 3 TT Hướng dẫn báo cáo nghiên cứu tương đương sinh học trong đăng ký thuốc" ["urlfile"]=> string(25) "2822017_du_thao_lan_3.doc" ["image"]=> string(0) "" ["code"]=> string(0) "" ["description"]=> string(0) "" ["filetype"]=> string(1) "0" ["date_created"]=> string(19) "2017-02-28 10:02:00" ["published"]=> string(1) "1" ["is_view"]=> NULL ["category_id"]=> string(2) "41" ["category_alias"]=> string(15) "van-ban-du-thao" ["category_name"]=> string(22) "Văn bản dự thảo" ["category_id_wrapper"]=> string(4) ",41," ["category_alias_wrapper"]=> string(17) ",van-ban-du-thao," ["category_published"]=> string(1) "1" ["department_id"]=> NULL ["department_alias"]=> NULL ["department_name"]=> NULL ["department_published"]=> NULL ["position_id"]=> string(1) "1" ["position_alias"]=> NULL ["position_name"]=> NULL ["position_published"]=> NULL ["field_id"]=> NULL ["field_alias"]=> NULL ["field_name"]=> NULL ["field_published"]=> NULL ["type_id"]=> string(1) "8" ["type_alias"]=> string(7) "bao-cao" ["type_name"]=> string(9) "Báo cáo" ["type_published"]=> string(1) "1" ["unit"]=> string(0) "" ["urgency"]=> string(15) "Bình thường" ["confidentiality"]=> string(15) "Bình thường" ["old_id"]=> string(4) "1484" }
close cart

Dự thảo lần 3 TT Hướng dẫn báo cáo nghiên cứu tương đương sinh học trong đăng ký thuốc

Không có file xem trước