object(stdClass)#21 (36) { ["id"]=> string(3) "213" ["name"]=> string(69) "Dự thảo sửa đổi của 84 TCVN I:2009 về thuốc (DĐVN IV)" ["urlfile"]=> string(32) "1632016_du_thao_84_tcvn_ddvn.rar" ["image"]=> string(0) "" ["code"]=> string(0) "" ["description"]=> string(214) "
Công văn số 3327/QLD-CL ngày 08/3/2016 của Cục Quản lý Dược về việc góp ý Dự thảo sửa đổi của 84 TCVN I:2009 về thuốc (DĐVN IV)
" ["filetype"]=> string(1) "0" ["date_created"]=> string(19) "2016-03-16 11:23:00" ["published"]=> string(1) "1" ["is_view"]=> NULL ["category_id"]=> string(2) "41" ["category_alias"]=> string(15) "van-ban-du-thao" ["category_name"]=> string(22) "Văn bản dự thảo" ["category_id_wrapper"]=> string(4) ",41," ["category_alias_wrapper"]=> string(17) ",van-ban-du-thao," ["category_published"]=> string(1) "1" ["department_id"]=> NULL ["department_alias"]=> NULL ["department_name"]=> NULL ["department_published"]=> NULL ["position_id"]=> string(1) "1" ["position_alias"]=> NULL ["position_name"]=> NULL ["position_published"]=> NULL ["field_id"]=> NULL ["field_alias"]=> NULL ["field_name"]=> NULL ["field_published"]=> NULL ["type_id"]=> string(1) "9" ["type_alias"]=> string(9) "thong-bao" ["type_name"]=> string(11) "Thông báo" ["type_published"]=> string(1) "1" ["unit"]=> string(0) "" ["urgency"]=> string(15) "Bình thường" ["confidentiality"]=> string(15) "Bình thường" ["old_id"]=> string(4) "1209" }
close cart

Dự thảo sửa đổi của 84 TCVN I:2009 về thuốc (DĐVN IV)

Không có file xem trước