object(stdClass)#21 (36) { ["id"]=> string(3) "204" ["name"]=> string(153) "Xây dựng dữ liệu, lưu trữ thông tin về người đại diện, con dấu của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam" ["urlfile"]=> string(24) "1272016_11811_qld_vp.pdf" ["image"]=> string(0) "" ["code"]=> string(0) "" ["description"]=> string(656) "
Để hoàn thiện cơ sở dữ liệu về hoạt động của các doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam, phục vụ hoạt động tra cứu của các đơn vị trong ngành, Cục Quản lý Dược có công văn số 11811/QLD-VP ngày 24/6/2016 đề nghị các đơn vị cập nhật, cung cấp thông tin về người đại diện pháp lý, kèm theo mẫu chữ ký, con dấu của doanh nghiệp và cập nhật, cung cấp thông tin về người đại diện pháp lý, kèm mẫu chữ ký, con dấu của Văn phòng đại diện tại Việt Nam (nếu có).
" ["filetype"]=> string(1) "0" ["date_created"]=> string(19) "2016-07-12 14:49:00" ["published"]=> string(1) "1" ["is_view"]=> NULL ["category_id"]=> string(2) "42" ["category_alias"]=> string(25) "van-ban-chi-dao-dieu-hanh" ["category_name"]=> string(37) "Văn bản chỉ đạo điều hành" ["category_id_wrapper"]=> string(4) ",42," ["category_alias_wrapper"]=> string(27) ",van-ban-chi-dao-dieu-hanh," ["category_published"]=> string(1) "1" ["department_id"]=> NULL ["department_alias"]=> NULL ["department_name"]=> NULL ["department_published"]=> NULL ["position_id"]=> string(1) "1" ["position_alias"]=> NULL ["position_name"]=> NULL ["position_published"]=> NULL ["field_id"]=> NULL ["field_alias"]=> NULL ["field_name"]=> NULL ["field_published"]=> NULL ["type_id"]=> string(1) "9" ["type_alias"]=> string(9) "thong-bao" ["type_name"]=> string(11) "Thông báo" ["type_published"]=> string(1) "1" ["unit"]=> string(0) "" ["urgency"]=> string(15) "Bình thường" ["confidentiality"]=> string(15) "Bình thường" ["old_id"]=> string(4) "1309" }
close cart

Xây dựng dữ liệu, lưu trữ thông tin về người đại diện, con dấu của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam

Không có file xem trước