object(stdClass)#21 (36) { ["id"]=> string(3) "203" ["name"]=> string(45) "Rà soát địa chỉ nơi nhận công văn" ["urlfile"]=> string(24) "12102016_dsct_rasoat.rar" ["image"]=> string(0) "" ["code"]=> string(0) "" ["description"]=> string(497) "
Để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị, đảm bảo văn thư gửi đến doanh nghiệp được đầy đủ, kịp thời và đúng địa chỉ, Cục Quản lý Dược có công văn số 12246/QLD-VP ngày 30/6/2016 gửi các cơ sở sản xuất kinh doanh thuốc; các cơ sở sản xuất kinh doanh mỹ phẩm để rà soát, cập nhật địa chỉ. 
" ["filetype"]=> string(1) "0" ["date_created"]=> string(19) "2016-07-12 14:28:00" ["published"]=> string(1) "1" ["is_view"]=> NULL ["category_id"]=> string(2) "42" ["category_alias"]=> string(25) "van-ban-chi-dao-dieu-hanh" ["category_name"]=> string(37) "Văn bản chỉ đạo điều hành" ["category_id_wrapper"]=> string(4) ",42," ["category_alias_wrapper"]=> string(27) ",van-ban-chi-dao-dieu-hanh," ["category_published"]=> string(1) "1" ["department_id"]=> NULL ["department_alias"]=> NULL ["department_name"]=> NULL ["department_published"]=> NULL ["position_id"]=> string(1) "1" ["position_alias"]=> NULL ["position_name"]=> NULL ["position_published"]=> NULL ["field_id"]=> NULL ["field_alias"]=> NULL ["field_name"]=> NULL ["field_published"]=> NULL ["type_id"]=> string(1) "7" ["type_alias"]=> string(8) "cong-van" ["type_name"]=> string(10) "Công văn" ["type_published"]=> string(1) "1" ["unit"]=> string(0) "" ["urgency"]=> string(15) "Bình thường" ["confidentiality"]=> string(15) "Bình thường" ["old_id"]=> string(4) "1307" }
close cart

Rà soát địa chỉ nơi nhận công văn

Không có file xem trước