object(stdClass)#21 (36) { ["id"]=> string(3) "145" ["name"]=> string(121) "Công văn hướng dẫn áp dụng văn bản trong hoạt động kinh daonh thuốc phải kiểm soát đặc biệt" ["urlfile"]=> string(22) "2312017_582_qld_kd.pdf" ["image"]=> string(0) "" ["code"]=> string(0) "" ["description"]=> string(232) "
Công văn số 582/QLD-KD ngày 19/01/2017 của Cục Quản lý Dược về việc áp dụng văn bản trong hoạt động kinh doanh thuốc phải kiểm soát đặc biệt
" ["filetype"]=> string(1) "0" ["date_created"]=> string(19) "2017-01-23 17:17:00" ["published"]=> string(1) "1" ["is_view"]=> NULL ["category_id"]=> string(2) "42" ["category_alias"]=> string(25) "van-ban-chi-dao-dieu-hanh" ["category_name"]=> string(37) "Văn bản chỉ đạo điều hành" ["category_id_wrapper"]=> string(4) ",42," ["category_alias_wrapper"]=> string(27) ",van-ban-chi-dao-dieu-hanh," ["category_published"]=> string(1) "1" ["department_id"]=> NULL ["department_alias"]=> NULL ["department_name"]=> NULL ["department_published"]=> NULL ["position_id"]=> string(1) "1" ["position_alias"]=> NULL ["position_name"]=> NULL ["position_published"]=> NULL ["field_id"]=> NULL ["field_alias"]=> NULL ["field_name"]=> NULL ["field_published"]=> NULL ["type_id"]=> string(1) "7" ["type_alias"]=> string(8) "cong-van" ["type_name"]=> string(10) "Công văn" ["type_published"]=> string(1) "1" ["unit"]=> string(0) "" ["urgency"]=> string(15) "Bình thường" ["confidentiality"]=> string(15) "Bình thường" ["old_id"]=> string(4) "1474" }
close cart

Công văn hướng dẫn áp dụng văn bản trong hoạt động kinh daonh thuốc phải kiểm soát đặc biệt

Không có file xem trước