Thông tin xử lý vi phạm

Đình chỉ lưu hành trên toàn quốc thuốc viên bao tan trong ruột Prazovite (Pantoprazole 40mg) - SĐK: VN-8095-09; số lô: U060211401, HD: 12/01/17 do Công ty U Square Lifescience Pvt.Ltd., India sản xuất.

Công văn số 8744/QLD-CL ngày 15/5/2015 của Cục Quản lý Dược gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Công ty cổ phẩn y dược phẩm Vimedimex về việc đình chỉ lưu hành trên toàn quốc thuốc viên bao tan trong ruột Prazovite (Pantoprazole 40mg) - SĐK: VN-8095-09; số lô: U060211401, HD: 12/01/17 do Công ty U Square Lifescience Pvt.Ltd., India sản xuất, Công ty cổ phần y dược Vimedimex nhập khẩu do thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ hòa tan.

File đính kèm:2552015_cv_8744_qld_cl.rar