Thông tin xử lý vi phạm

Đình chỉ lưu hành thuốc viên nén Fecimfort 200 (Cefixime tablets USP 200mg); SĐK: VN-8038-09; Số lô: VN9120 do không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Công văn số 12238/QLD-CL ngày 08/7/2014 của Cục Quản lý Dược gửi Sở Y tế TP Hà Nội; Sở Y tế TP HCM; Công ty TNHH MTV Dược phẩm Trung ương 2 về việc thông báo đình chỉ lưu hành thuốc viên nén Fecimfort 200 (Cefixime tablets USP 200mg); SĐK: VN-8038-09; Số lô: VN9120, NSX: 17/03/2014, HD: 16/3/2016 do Công ty Elegant Drugs Pvt. Ltd., India sản xuất; Công ty TNHH MTV Dược phẩm Trung ương 2 nhập khẩu lý do thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu định lượng.

File đính kèm:1472015_cv_12238_qld_cl.rar