Thông tin xử lý vi phạm

Đình chỉ lưu hành thuốc Nicebiotamin; SĐK: VN-14596-12; Số lô: 14801 do không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Công văn số 9504/QLD-CL ngày 28/5/2015 của Cục Quản lý Dược gửi Sở Y tế TP Hà Nội; Công ty TNHH MTV 120 Armepharco về việc thông báo đình chỉ lưu hành thuốc Nicebiotamin; SĐK: VN-14596-12; Số lô: 14801; NSX: 24/04/2014; HD: 23/04/2017do Công ty Chunggei Pharm. Co., Ltd, Korean sản xuất; Công ty TNHH MTV 120 Armepharco nhập khẩu do thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu đồng đều khối lượng.

File đính kèm:1062015_cv_9504_qld_cl.rar