Thông tin xử lý vi phạm

Đình chỉ lưu hành thuốc Mirazole (Lansoprazol capsules 30mg); SĐK: VN-12871-11; Số lô: MZV004 do không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Công văn số 8992/QLD-CL ngày 21/5/2015 của Cục Quản lý Dược gửi Sở Y tế TP Hà Nội; Công ty CP tập đoàn dược phẩm và thương mại Sohaco về việc thông báo đình chỉ lưu hành thuốc Mirazole (Lansoprazol capsules 30mg); SĐK: VN-12871-11; Số lô: MZV004; NSX: 10/06/2014; HD: 09/06/2017 Công ty Miracle labs (P) Ltd., India sản xuất, Công ty CP tập đoàn dược phẩm và thương mại Sohaco nhập khẩu do không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ hòa tan.

File đính kèm:1062015_cv_8992_qld_cl.rar