Thông tin xử lý vi phạm

Đình chỉ lưu hành thuốc EMLOCIN 5 (Amlodipine 5mg); SĐK: VN-14836-12; Số lô: 2809 do không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Công văn số 12239/QLD-CL ngày 08/7/2014 của Cục Quản lý Dược gửi Sở Y tế TP Hà Nội; Sở Y tế TP HCM; Công ty CP XNK Y tế TP HCM (Yteco) về việc thông báo đình chỉ lưu hành thuốc EMLOCIN 5 (Amlodipine 5mg); SĐK: VN-14836-12; Số lô: 2809; NSX: 01/01/2015, HD: 31/12/2017 do Công ty Aegen Bioteck Pharma Private Limited., India sản xuất; Công ty CP XNK Y tế TP HCM (Yteco) nhập khẩu lý do thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu hàm lượng nước.