Thông tin xử lý vi phạm

Đình chỉ lưu hành thuốc Cefpodoxime Proxetil Tablets USP 100mg; SĐK: VN-14818-12; Số lô: XC 4010 do không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Công văn số 11617/QLD-CL ngày 30/6/2015 của Cục Quản lý Dược gửi Sở Y tế TP Hà Nội; Sở Y tế TP HCM; Công ty TNHH MTV Dược phẩm Trung ương 2 về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc Cefpodoxime Proxetil Tablets USP 100mg; SĐK: VN-14818-12; Số lô: XC 4010, NSX: 03/01/2014; HD: 02/01/2017 do Công ty Syncom Formulations (India) Ltd - Ấn Độ sản xuất; Công ty TNHH MTV Dược phẩm TW2 nhập khẩu do không đạt chỉ tiêu độ ẩm theo tiêu chuẩn cơ sở.

File đính kèm:372015_cv_11617_qld_cl.rar