Notification

Cung cấp thông tin cập nhật liên quan đến tính an toàn của thuốc đối với thuốc chứa Naftidrofuryl; Eszopiclone; thuốc kháng Serotonin; thuốc chứa hoạt chất Benzoyl pexoxide hoặc Acid salicylic; thuốc chứa Ondansetron và dung dịch Chlorhexidine.

Công văn số 4105/QLD-TT ngày 27/02/2015 của Cục Quản lý Dược gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế về việc cung cấp thông tin cập nhật liên quan đến tính an toàn của thuốc đối với thuốc chứa Naftidrofuryl; Eszopiclone; thuốc kháng Serotonin; thuốc chứa hoạt chất Benzoyl pexoxide hoặc Acid salicylic; thuốc chứa Ondansetron và dung dịch Chlorhexidine.

File đính kèm:2042015_cv_4105_qld_tt.rar