Công văn thu hồi thuốc

Công văn số 6125/QLD-CL về việc thông báo thu hồi thuốc vi phạm mức độ 2 (Thuốc Siro uống Siro Nutrohadi F, Số GĐKLH: VD- 18684-13, Số lô: 030221; NSX: 240221; HD: 230224)

Công văn số 6125/QLD-CL ngày 13/7/2022 của Cục Quản lý Dược về việc thông báo thu hồi thuốc vi phạm mức độ 2 (Thuốc Siro uống Siro Nutrohadi F, Số GĐKLH: VD- 18684-13, Số lô: 030221; NSX: 240221; HD: 230224)

File đính kèm