Công văn thu hồi thuốc

Công văn số 5667/QLD-CL về việc thông báo thu hồi thuốc vi phạm mức độ 2 (Viên nén Neometin (Metronidazol 500mg; Neomycin sulphat 108,3mg; Nystatin 22,73mg))

Công văn số 5667/QLD-CL ngày 30/6/2022 của Cục Quản lý Dược về việc thông báo thu hồi thuốc vi phạm mức độ 2 (Viên nén Neometin (Metronidazol 500mg; Neomycin sulphat 108,3mg; Nystatin 22,73mg))

File đính kèm

Bình chọn

Theo bạn, nội dung cung cấp trên Cổng thông tin điện tử Cục quản lý dược:

Xem kết quả

Đăng ký nhận bản tin