Công văn thu hồi thuốc

Công văn số 35/QLD-CL về việc thông báo thu hồi thuốc vi phạm mức độ 2 (thuốc tiêm B - COMENE, SĐK: VN-18188-14, Số lô: 190811; ngày sản xuất: 11/08/2019; hạn dùng: 10/08/2022)

Công văn số 35/QLD-CL ngày 06/01/2021 về việc thông báo thu hồi thuốc vi phạm mức độ 2 (thuốc tiêm B - COMENE, SĐK: VN-18188-14, Số lô: 190811; ngày sản xuất: 11/08/2019; hạn dùng:10/08/2022)

File đính kèm