Quản lý mỹ phẩm

Công văn số 1686/QLD-MP về việc tạm ngừng lưu hành sản phẩm mỹ phẩm (Obagi Elastiderm Eye Cream, Thông tin trên nhãn sản phẩm: Số lô: Lot 0599; NSX: 01/03/2023; HSD: 28/02/2026; Công ty sản xuất: Denison Pharmaceuticals, LLC)

Công văn số 1686/QLD-MP ngày 03/6/2024 của Cục Quản lý Dược về việc tạm ngừng lưu hành sản phẩm mỹ phẩm (Obagi Elastiderm Eye Cream, Thông tin trên nhãn sản phẩm: Số lô: Lot 0599; NSX: 01/03/2023; HSD: 28/02/2026; Công ty sản xuất: Denison Pharmaceuticals, LLC)

File đính kèm