Cảnh báo và thu hồi

Công văn số 150/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng (Công ty TNHH SX&TM Vương Kim Long)

Công văn số 150/QLD-MP ngày 13/01/2021 của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng (Công ty TNHH SX&TM Vương Kim Long)

File đính kèm