Cảnh báo và thu hồi

Công văn số 15040/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng (Công ty CP TM - DV K&C Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa)

Công văn số 15040/QLD-MP ngày 22/12/2021 của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng (Công ty CP TM - DV K&C Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa)

File đính kèm