Thư viện ảnh

Lễ khai trương ứng dụng CNTT kết nối các cơ sở cung ứng thuốc toàn quốc

Cục trưởng Vũ Tuấn Cường kiểm tra công tác chuẩn bị trước Hội nghị

Đồng chí Vũ Đức Đam, Uỷ viên BCHTƯ Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại Hội nghị.