Đăng ký thuốc >>

Công bố danh mục hoạt chất đã và đang có số đăng ký lưu hành tại Việt NamNhằm mục tiêu thực hiện Chiến lược Quốc gia phát triển ngành Dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 68/QĐ-TTg ngày 10/01/2014, trong đó quan tâm đầu tư phát triển sản xuất thuốc generic chất lượng tốt, giá cả hợp lý, tăng khả năng tiếp cận thuốc của người dân, Cục Quản lý Dược ban hành công văn số 20257/QLD-ĐK ngày 29/10/2015 về việc công bố danh mục số lượng số đăng ký thuốc của 905 hoạt chất đã và đang có số đăng ký lưu hành tại Việt Nam.

File đính kèm :
_Danh_muc_hoat_chat_SDK.zip

Các tin khác