Đăng ký thuốc >>

Công văn điều chỉnh quyết định cấp SĐK vắc xin và sinh phẩm y tếCông văn số 19270/QLD-ĐK ngày 12/10/2015 của Cục Quản lý Dược về việc điều chỉnh một số nội dung trong Quyết định sô 380/QĐ-QLD ngày 14/7/2015 của Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành danh mục 31 vắc xin, sinh phẩm y tế được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam đợt 28.

File đính kèm :
_19270_QLD-ĐK.pdf

Các tin khác