Công bố nguyên liệu >>

Đính chính danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc sản xuất trong nước đã được cấp giấy ĐKLH (CV số 12452)Công văn số 12452/QLD-ĐK ngày 03/7/2018 của Cục Quản lý Dược về việc đính chính danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc sản xuất trong nước đã được cấp giấy ĐKLH. Nội dung đính chính trong danh mục kèm theo công văn này thay thế nội dung đối với 02 nguyên liệu làm thuốc đã công bố kèm theo công văn số 11104/QLD-ĐK ngày 13/6/2018 của Cục Quản lý Dược.

File đính kèm :
2452_QLD_ĐK.pdf

Các tin khác