Công bố nguyên liệu >>

Đính chính danh mục nguyên liệu dược chất là m thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp SĐK (CV số 12164)Công văn số 12164/QLD-ĐK ngày 29/6/2018 của Cục Quản lý Dược về việc đính chính danh mục nguyên liệu dược chất là m thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp SĐK. Nội dung đính chính trong danh mục kèm theo công văn này thay thế nội dung đối với 05 thuốc đã công bố kèm theo công văn số 1298/QLD-ĐK ngày 23/01/2015 của Cục Quản lý Dược.

File đính kèm :
2164_QLD_ĐK.pdf

Các tin khác