Công bố nguyên liệu >>

Đính chính danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam (CV số 11730)Công văn số 11730/QLD-ĐK ngày 25/6/2018 của Cục Quản lý Dược về việc đính chính danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam. Nội dung đính chính trong danh mục kèm theo công văn này thay thế nội dung đối với 02 thuốc đã được công bố kèm theo công văn số 8760/QLD-ĐK ngày 18/5/2018 của Cục Quản lý Dược

File đính kèm :
11730_QLD_ĐK.pdf

Các tin khác