Công bố nguyên liệu >>

Đính chính danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký (CV số 11728)Công văn số 11728/QLD-ĐK ngày 25/6/2018 của Cục Quản lý Dược về việc đính chính danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký. Nội dung đính chính trong danh mục kèm theo công văn này thay thế nội dung đối với 05 thuốc đã công bố kèm theo công văn số 5203/QLD-ĐK ngày 26/3/2018 của Cục Quản lý Dược.

File đính kèm :
11728_QLD_ĐK.pdf

Các tin khác