Công bố nguyên liệu >>

Công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK (CV số 11727)Công văn số 11727/QLD-ĐK ngày 25/6/2018 của Cục Quản lý Dược về việc công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm)

File đính kèm :
11727_QLD_ĐK.pdf

Các tin khác