Đăng ký thuốc >>

Quyết định rút giấy đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt NamQuyết định số 393/QĐ-QLD ngày 21/6/2018 của Cục Quản lý Dược về việc rút giấy đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam theo danh mục ban hành kèm theo Quyết định này. Lý do: Cơ sở đăng ký thuốc tự nguyện rút số đăng ký lưu hành thuốc do không có nhu cầu kinh doanh

File đính kèm :
393_QĐ_QLD.pdf

Các tin khác