Công bố nguyên liệu >>

Đính chính danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp SĐK (CV số 11482)Công văn số 11482/QLD-ĐK ngày 20/6/2018 của Cục Quản lý Dược về việc đính chính danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp SĐK. Nội dung đính chính trong danh mục kèm theo công văn này thay thế nội dung đối với 04 thuốc đã công bố kèm theo công văn số 9995/QLD-ĐK ngày 01/6/2018 của Cục Quản lý Dược.

File đính kèm :
11482_QLD_ĐK.pdf

Các tin khác