Quản lý chất lượng thuốc >>

Cung cấp thông tin liên hệĐể triển khai thực hiện quy định của Thông tư số 11/2018/TT-BYT ngày 20/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc, tăng cường hiệu quả việc kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc và hiệu quả việc thu hồi thuốc, ngày 11/6/2018 Cục Quản lý Dược có công văn số 10796/QLD-CL gửi Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các cơ sở kiểm nghiệm thuốc; các cơ sở kinh doanh dược yêu cầu cung cấp thông tin liên hệ theo biểu mẫu đính kèm công văn này.

File đính kèm :
10796_QLD_CL.rar